งานรับเหมาทำสนามหญ้า สนามฟุตบอลใหม่

เรามีความเชี่ยวชาญในการสร้างสนามฟุตบอลแบบครบวงจร ทั้งงานปรับระดับพื้น งานปูหญ้า งานระบบ ระบายน้ำ (Subsurface Drainage System) งานระบบรดน้ำอัตโนมัติ งานระบบไฟส่องสว่าง โดยมีกระบวน การทำงานดังนี้ การสำรวจหน้างาน การออกแบบให้คำแนะนำในการทำสนาม รวมไปถึงการตั้งงบประมานค่าก่อสร้าง การวางแผนการดำเนินงานในทุกมิติ ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ, การบริหารจัดการทรัพยากร คนงานและเครื่องจักรที่ใช้, การบริหารจัดการต้นทุนและงบประมานโครงการ การดำเนินงาน, การตรวจสอบคุณภาพงาน (Inspection), การตรวจสอบและแก้ไขข้อ บกพร่องต่างๆ (Defect List)

 

งานปรับปรุงสนามหญ้า สนามฟุตบอล

เป็นงานสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการจะปรับปรุงสนามหรือแก้ไขตัวสนามที่มีการทรุด ชำรุด เป็นบางจุด หรือลูกค้าที่มีความต้องการไม่อยากเปลี่ยนหญ้าทั้งหมดบนพื้นสนาม หรืออยากซ่อมแซมเป็นบางจุด โดยต้องการให้หญ้าเก่าบนสนามให้กลับมามีความเขียวและแน่นเหมือนเดิม ทางเราก็สามารถปรับปรุงให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยกระบวนการทำงานมีตั้งแต่ การสำรวจชั้นดินเดิม เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของดินว่ามีสารอาหารครบถ้วนหรือไม่, การปรับระดับพื้นเป็นบางจุดที่เสียหาย, การลอกหญ้าและเปลี่ยนหญ้าใหม่ในบางจุด, การให้ปุ๋ย ฮอร์โมน, การจัดการวัชพืช และที่สำคัญคือการให้น้ำอย่างทั่วถึง

งานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สนามฟุตบอล

สำหรับลูกค้าที่ไม่มีทีมงาน ไม่มีเวลาในการดูแลสนามหญ้าหรือสนามฟุตบอลให้สวยงามอยู่เสมอ ทางเรามีบริการดูแลบำรุงรักษา โดยมีแพ็คเกจทั้งแบบรายเดือนหรือรายปี โดยบริการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สนามของท่านมีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

 

จำหน่ายพันธ์ุหญ้า

จำหน่ายพันธ์ุหญ้าโดยตรงจากไร่ หญ้าพลาสพาลั่ม หญ้านวลน้อย หญ้ามาเลเซีย

TOP