ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษดา การ์เด้น แอนด์ ดีไซน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษดา การ์เด้น แอนด์ ดีไซน์ ก่อตั้งเมื่อปี 2550 โดยคุณกฤษดา สันเต๊ะ หรือพี่ย้าต เป็นผู้เริ่มแรกในการดำเนินธุรกิจงานรับเหมาทำสนามฟุตบอล และงานดูแลบำรุงรักษาสนามฟุตบอล โดยมีความ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วมากกว่า 15 ปี

หจก.กฤษดา การ์เด้น แอนด์ ดีไซน์ ดำเนินธุรกิจรับเหมาทำสนามฟุตบอลตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาด มาตรฐาน และให้บริการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สนามฟุตบอล รวมไปถึงงานออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ระบบรดน้ำอัตโนมัติ ระบบรางระบายน้ำ และงานติดตั้งตาข่าย ครบวงจร

เรามีวิศวกรและมีทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการออกแบบ การเลือกใช้วัตถุ ดิบให้เหมาะสมกับสถานที่ สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละโครงการ รวมไปถึงมีประสบการณ์ในการ บริหารโครงการอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญครบทุกมิติ ทั้งด้านของการควบคุมคุณภาพงาน (Quality Control), การควบคุมระยะเวลาดำเนินงาน (Timing Control) , การควบคุมต้นทุน (Cost Control) และจุดเด่นที่สำคัญของเราคือ เรามีไร่หญ้าเป็นของตัวเอง มีพันธุ์หญ้าหลากหลายชนิด มีกระบวนการควบคุม การผลิตและควบคุมคุณภาพของหญ้าให้มีความพร้อมต่อการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการตอบ สนองความต้องการของลูกค้า

ในปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่น จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน เอกชน โรงเรียนต่างๆ ให้ดำเนินการสร้างและปรับปรุงสนามฟุตบอล รวมไปถึงงานดูแลบำรุงรักษา โดยให้ ความสำคัญในการคัดเลือกสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เครื่องมือ – เครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อนำมาใช้ในการ ทำงาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าเป็นที่สุด

ภาพการทำงาน

TOP