Facebook

พี่ย้าต รับทำสนามฟุตบอล

โทร

089-4406594

Email

info@fieldthai.com

WELCOME TO

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษดา การ์เด้น แอนด์ ดีไซน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษดา การ์เด้น แอนด์ ดีไซน์ ก่อตั้งเมื่อปี 2550 โดยคุณกฤษดา สันเต๊ะ หรือพี่ย้าต เป็นผู้เริ่มแรกในการดำเนินธุรกิจงานรับเหมาทำสนามฟุตบอล และงานดูแลบำรุงรักษาสนามฟุตบอล โดยมีความ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วมากกว่า 15 ปี

 

หจก.กฤษดา การ์เด้น แอนด์ ดีไซน์ ดำเนินธุรกิจรับเหมาทำสนามฟุตบอลตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาด มาตรฐาน และให้บริการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สนามฟุตบอล รวมไปถึงงานออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง ระบบรดน้ำอัตโนมัติ ระบบรางระบายน้ำ และงานติดตั้งตาข่าย ครบวงจร

 

OUR SERVICE

งานรับเหมาทำสนามหญ้า สนามฟุตบอลใหม่

งานปรับปรุงสนามหญ้า สนามฟุตบอล

งานดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สนามฟุตบอล

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษดา การ์เด้น แอนด์ ดีไซน์

1 / 2 หมู่ 10 ถ.มิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

TOP